Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

Lắp đặt ống gió cho hệ thống nhà máy vải.

Việc lặp đặt ống gió đòi hỏi phải có kỹ thuật, với những kinh nghiêm đảm bảo hệ thống thông gió từ cửa gió tới được lan tỏa khắp nơi,
Lắp đặt ống gió cho hệ thống nhà máy vải.
Chúng tôi xin giới thiệu hình ảnh hệ thống ong gio mà chúng tôi đã triển khai và lắp đặt cho hệ thống nhà máy vải


Để xây dựng hệ thống ống gió, cần đảm bảo tính thẩm mỹ , cũng như an toàn của công trình, chúng tôi cần phải sự dụng hệ thống móc nối với trần nhà để đảm bảo ống gió được trwo chắc trắn trên trần nhà.

Đội ngũ nhân viên sử dụng ống gió mềm để nối từ hệ thống ống gió vuông xuống hệ thống lám lạnh, đảm bảo không khí từ khoa lạnh được chuyền tải xuống toàn bộ phân xướng, hơn nữa cần đảm bảo đủ thông thoáng cùng với có lượng oxi đảm bảo cho nhân viên công ty làm việc, ngoài ra chúng tôi còn thuê đội ngũ nhân viên giúp việc nhà theo giờ để họ làm công việc dọn dẹp về sinh, đổi ngũ giup viec nha theo gio đã được đào tạo bài bản để chuyên vệ sinh sau khi công trình kết thúc

Để có dược những sản phẩm chuẩn bị cho việc lắp đật nhà máy vải, chúng tôi đã chuẩn bị đo đạc và thiết kế trên máy tính, sau đó dùng máy CNC để cắt chính xác sản phẩm và được nhân viên tập kết lại để cho đội vận chuyển hàng hóa chuyển đồ đến nơi lắp đặt


Đảm bảo hệ thống ống gió luôn luôn ở trên hệ thống chiếu sáng, các nhân viên đang cố gắng lắp đặt để chánh làm mất anh sáng của hệ thống đèn sẵn có.


Sau khi vất vả để hoàn thành, và hiên tại hệ thống ống gió đang hoạt động tốt, các nhân viện trong nhà máy vải đang làm việc và hưởng thụ hệ thống thông gió mà chúng tôi triên khải lắp đặt.


Đăng nhận xét