Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

Liên hệ tới cửa gió

NIDT CO,. LTD

Kỹ sư: ĐỖ VĂN THƯỞNG

Liên hệ: NIDT CO,. LTD
Địa chỉ:  Lô số 05, Khu công nghiệp Dương Nội , Hà Đông , Hà Nội
Email: NIDT.co@gmail.com
Điện thoại: 0433581298
Fax: 0433581298
Điện thoại di động: 0982138263
http://cuagio.com.vn

Đăng nhận xét